เพราะความคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง แต่ที่ยิ่งไปกว่าคือการคิดรอบด้าน ความตั้งใจของกลุ่ม “Kidyers” จึงเป็นการตีโจทย์และคิดอย่างละเอียด เพื่อสร้างสรรค์งานที่ไม่ใช่แค่ตรงตามความต้องการ แต่เป็นความประทับใจที่จะทำให้ “คิดถึง” เรา

About Us

Let’s Work together.

Graphic Design | Motion Graphic

Video Editing | Presentation Design

Kidyers คือ กลุ่มคนที่มีพลังและความคิด ชอบสร้างสรรค์ไอเดีย ที่ทำให้คุณได้พบ กับประสบการณ์ที่ดี เพราะเรารักและ สนุกในงานที่เราทำเราภูมิใจที่เห็นคุณมีความสุข กับงานของเรา

ทีมของเราช่วยคุณคิด ตั้งแต่การถ่ายทอดแนวความคิดและสร้างความเข้าใจกับ กลุ่มเป้าหมาย ด้วยการเปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายให้สามารถสื่อสารได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ทีมของเราประกอบด้วย Creative writer, Graphic designer, Animator ที่มีเป้าหมายในการทำงานคือ “การทำให้งานของเรา น่าสนใจ จดจำง่าย สวยงาม ตอบโจทย์ ยืดหยุ่น และเข้าใจข้อจำกัดด้านเวลา”