เพราะความคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง แต่ที่ยิ่งไปกว่าคือการคิดรอบด้าน ความตั้งใจของกลุ่ม “Kidyers” จึงเป็นการตีโจทย์และคิดอย่างละเอียด เพื่อสร้างสรรค์งานที่ไม่ใช่แค่ตรงตามความต้องการ แต่เป็นความประทับใจที่จะทำให้ “คิดถึง” เรา

Graphic Design

Graphic Design

ออกแบบข้อมูลลงบนสื่อสิ่งพิมพ์ แปลงข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นภาพในแบบที่เข้าใจง่าย หรือหากใช้ในงานประชาสัมพันธ์ก็ช่วยให้งานโดดเด่นและหน้าสนใจยิ่งขึ้นสามารถประยุกต์ใช้กับการใช้งานที่หลากหลาย


- Infographic

- Poster


สนใจ
Motion Graphics

Motion Graphics

เปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนเข้าใจยากให้เป็นรูปแบบที่ง่าย ด้วยภาพกราฟิกเคลื่อนไหวในหลายมิติ ที่สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ ทำให้ผลงานของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น


- Motion Graphic

- Motion Infographic

- VDO and Infographic


สนใจ
Video Editing

Video Editing

บอกเรื่องราวและนำเสนอข้อมูล หรือถ่ายทอดความรู้สึกและความคิดเห็นในเรื่องราวต่างๆ หรือบรรยากาศการจัดงานด้วยรูปแบบวีดิโอ


- VDO Testimonial

- VDO Event


สนใจ
Presentation Design

Presentation Design

ออกแบบข้อมูลผสมผสานกับรูปภาพ และจัดวาองค์ประกอบให้สวยงามโดนใจ เพื่อให้การนำเสนองานของคุณน่าสนใจและเป็นที่จดจำ


- VDO Presentation

- PowerPoint Presentation


สนใจ