“รู้จักใช้ Customer Data Analytics เพื่อพัฒนา Service ให้สมบูรณ์แบบ”
Share on facebook
Share
Share on twitter
Twitter
Customer Data Analytics
“รู้จักใช้ Customer Data Analytics เพื่อพัฒนา Service ให้สมบูรณ์แบบ”
นอกจากการใช้ Data มาวางกลยุทธ์การสื่อสารและออกแคมเปญให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้ว User Experience หรือประสบการณ์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากแบรนด์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เราจึงต้องสร้าง Service เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
.
เมื่อมีการเก็บ Data และวิเคราะห์ Pain Point ของกลุ่มเป้าหมายได้ เราจะสามารถออกแบบแคมเปญ การประชาสัมพันธ์ ทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้และสามารถนำไปสู่ Action ต่อไปได้ ซึ่งสิ่งนี้เองที่จะเป็นตัวสะท้อนแนวทางในการพัฒนา Service ให้สอดคล้องกับ Action ของกลุ่มเป้าหมาย
.
Campaign : Kidyers มีประสบการณ์การทำงานให้กับโปรเจคด้านการเงินและการลงทุน ซึ่งมีเป้าหมายคือ การให้ความรู้เรื่องการเงินและการลงทุนกับประชาชนไทยผ่านเว็บไซต์ สื่อออนไลน์และระบบ e-Learning ซึ่งได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มนักลงทุน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้จะมีแนวคิดและเป้าหมายทางการเงินที่แตกต่างกันจึงจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารที่แตกต่างกันด้วย
.
ทีม Kidyers นำ Data ที่มีมาวิเคราะห์เพื่อสร้างแคมเปญและสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบ Infographic, Video และซื้อสื่อออนไลน์เพื่อให้เกิดเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหลังจากมีการประเมินผลพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ที่ดีเยี่ยม แต่เรายังต้องการเพิ่ม Action หรือการเรียนรู้ให้มีมากขึ้นอีก จึงมีการวางแผนเพื่อหาสาเหตุด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้ Heatmap Tool เพื่อดูการใช้งานบนเว็บไซต์ จัดกลุ่ม Content บนเว็บไซต์เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการดู Behavior Flow และวิเคราะห์ Customer Journey รวมถึงการใช้ Focus Group ในการหา Pain Point ของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม แล้วนำมาปรับวิธีการสร้างกลยุทธ์เพื่อดึงดูดให้เกิด Customer Action ที่มากขึ้น
.
หากรู้ว่า Customer Insight คืออะไรเราจะวางแผนการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนช่องทางการสื่อสาร วางแนวทางและรูปแบบแคมเปญและโฆษณาและยังรวมไปถึงการนำข้อมูลลูกค้าที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อยอดในการพัฒนา Product และ Service ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย
สรุป
• การใช้ Data ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยให้เราสามารถพัฒนา Service ให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
• การวิเคราะห์ปัญหาหลังการประเมินผล จะเป็นตัวช่วยในการพัฒนากลยุทธ์ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้าง Action ที่มากขึ้นได้
บทความหน้าจะมีเรื่อง Data กับธุรกิจที่น่าสนใจอีกมากมาย
ติดตามบทความดี ๆ จาก Kidyers ได้ที่
หรือสามารถติดต่อได้ที่
Email – hello@kidyers.com
Data Driven Creative
Agency
Services
Contact us
Hello@Kidyers
02 261 4089
689 Bhiraj Tower 18 Floor Room No, 1806
Sukhumvit Rd, Khlong Tan Nuea, Watthana,
Bangkok 10110
Ⓒ 2022 Kidyers All right Reserved.