ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand
KIDYERS วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับแคมเปญ “ห้องเรียนนักลงทุน” และ “เกษียณสุขเป็นจริงได้”ย่อยคอนเทนต์ให้เข้าใจง่าย เลือกช่องทางเผยแพร่สื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย ทำให้จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และลงทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และเรายังนำฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนโปรโมทผลิตภัณฑ์อื่นด้วย
Key Results
Page View
Impression
Enrollment
Works
Data Driven Creative
Agency
Services
Contact us
Hello@Kidyers
02 261 4089
689 Bhiraj Tower 18 Floor Room No, 1806
Sukhumvit Rd, Khlong Tan Nuea, Watthana,
Bangkok 10110
Ⓒ 2022 Kidyers All right Reserved.